Colombia's vooruitstrevende inspanningen voor natuur en klimaat

Colombia is een land met veel en diverse natuur, maakt zich hard voor natuur en klimaat behoud en geeft ook het goede voorbeeld. Colombia is geregeld in het nieuws met maatregelen zoals de ontmanteling van illegale en vervuilende goudmijnen, de successen in het tegen gaan van ontbossing, de beëindiging van het verschaffen van nieuwe vergunningen voor het mijnen en plannen voor de aanleg van een groot offshore windmolenpark in de Carribische zee.

Lees meer »

Zin geven

Hoe het leven verloopt wordt uiteraard voor een deel bepaald door de kaarten die je gedeeld krijgt maar toch zeker ook door de keuzes die je maakt. En om de juiste keuzes te maken is het belangrijk om de spelregels te kennen. Die heb ik helaas niet allemaal in beeld maar wat ik er van denk te weten kan van pas komen en ik deel het graag. Over de zin van het leven en geluk, hebben veel knappe denkers zich gebogen en er zijn veel boeken, artikelen en tijdschriften aan gewijd. Ik besef me dat mijn inzicht hierover dan ook niet meer dan een kleine duit in het zakje is.

Lees meer »

Een duidelijk doel is een goed begin

Jaren terug was ik (Jeroen) verbaasd dat er geen duidelijke doelstellingen bestonden voor het areaal aan natuur dat nodig is om deze planeet op een bestendige manier te kunnen delen met alle andere levensvormen. Ik had verwacht dat ecologen een aardig beeld zouden kunnen geven van het oppervlak dat hiervoor nodig was. Als de wetenschap dat goed onderbouwd dan kunnen beleidsmakers daar een concreet doel van maken.Ik dacht altijd: zo lang niet bekend is hoeveel wilde natuur we nodig hebben, dit dan ook onvoldoende wordt meegenomen in afwegingen over land-/ watergebruik. Met als gevolg dat we vroeg of laat eindigen met te weinig beschermde natuur met het daarmee gepaard gaande verlies van biodiversiteit tot gevolg. Biodiversiteitsverlies is volgens deze studie de grootste bedreiging voor de menselijke leefbaarheid op aarde (boven bijvoorbeeld klimaatverandering en vervuiling).

Lees meer »

Welkom in de natuur

Ik ben in het Esperanza bos in Colombia. Stel je een tropisch bos voor met oude bomen en kleine waterstroompjes en veel licht inval. 

Lees meer »

Belang van natuurbescherming onderstreept

Op 6 mei is het VN rapport Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) gepubliceerd. Nog niet eerder is de biodiversiteit mondiaal zo grondig in kaart gebracht. Het rapport bundelt de actuele wetenschappelijke kennis over dit onderwerp en geeft regeringen en beleidsmakers adviezen om de aanstaande ecologische crisis af te wenden.

Lees meer »

Livegang Hart voor Bos

Hart voor Bos heeft iets te vieren: Vandaag is onze website de lucht in gegaan! Hart voor Bos kijkt trots terug op de afgelopen tijd die hieraan vooraf is gegaan.

Lees meer »

Bezoek Sierra Nevada, Colombia deel twee

Gedurende ons bezoek aan de Sierra Nevada verblijven we op een boerderij dichtbij een bos die beschikbaar is voor verkoop. Tot nu toe is er altijd wat te doen geweest omdat er vaak iets gerepareerd moet worden. Een van de wc's was bijvoorbeeld verstopt omdat er een boomwortel in de afvoerleiding was gegroeid. Hiernaast was de elektra aan één zijde van het huis defect omdat het plakbandje, die de elektra leidingen bij elkaar moest houden, los was gegaan. Ook moest de waterleiding werkelijk minimaal 1 keer per dag gerepareerd worden. De breuk zat dan vaak bij het inname punt, 800 m bovenstrooms, of bij een van de drie punten waar de leiding zich vertakt. Het inname punt ligt aan een mooie waterval waar we een aantal keer zwemmen en tegelijk de waterleiding repareren. Het is nu het einde van de regentijd (uitzonderlijk veel regen dit jaar) wat betekent dat de rivier nu op zijn grootst is, dit is fijn om te zwemmen maar het zorgt er ook voor dat de leidingen snel beschadigen. Ook knaagdieren hielden ervan om hun tanden in de buizen te zetten en waren dus ook regelmatig de boosdoener.

Lees meer »

Bezoek Sierra Nevada, Colombia

Het was best spannend om weer op reis te gaan deze keer, zonder de lonely planet en een lijst met toeristische attracties. Nee, dit keer hebben wij een missie: Stichting Hart voor Bos gaat met behulp van donaties stukken bos opkopen om deze te beschermen en wij mogen de stichting Hart voor Bos vertegenwoordigen als bestuur. 

Lees meer »