Belang van natuurbescherming onderstreept

Gepubliceerd op 6 mei 2019 om 11:14

Op 6 mei is het VN rapport Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) gepubliceerd. Nog niet eerder is de biodiversiteit mondiaal zo grondig in kaart gebracht. Het rapport bundelt de actuele wetenschappelijke kennis over dit onderwerp en geeft regeringen en beleidsmakers adviezen om de aanstaande ecologische crisis af te wenden.

Kort gezegd gaat het heel slecht met de biodiversiteit. Volgens het rapport is het nog mogelijk om het tij te keren. Het beschermen van de resterende natuur is daarvoor een voorwaarde. Maar dat is niet genoeg want het is nodig om het hele economische en financiële systeem ingrijpend te reorganiseren (verduurzamen). Het huidige systeem dat gebaseerd is op economische groei heeft er toe geleid dat we meer grondstoffen uit de natuur halen dan zij kan herstellen, ook wel plunderen genoemd. Menselijk handelen heeft er toe geleid dat in de afgelopen vijftig jaar bijna de helft van alle ecosystemen op land en in zee ernstig is aangetast.

Aan de reorganisatie van het economische en financiële systeem kan Hart voor Bos niet bijdragen anders dan uitdragen dat we het belang daarvan onderschrijven. Waar we wel hard aan werken is het beschermen van de resterende natuur. Dat dit belangrijk is, wordt door het VN rapport onderstreept. Ze omschrijven dit als de belangrijkste opgave waar we op dit moment voor staan: het tegengaan van de verwoesting van leefgebied. Andere belangrijke opgaven volgens IPBES is het tegengaan van:

 

- oogsten van wild (stroperij en visserij)

- klimaatverandering

- vervuiling van land, lucht en water

- introductie van invasieve soorten.

 

Het rapport staat bol van de verontrustende cijfers over ontbossing, vervuiling, verwachte uitsterving etc. De volgende zin vat het voor ons mooi samen: "Slechts 13 procent van het land en 23 procent van de oceanen is nog min of meer onaangetast."

Cijfers om van te schrikken. Maar zoals beschreven in het rapport kan het tij nog gekeerd worden. Hart voor Bos beschermt natuurgebieden en de daarbij horende ecosystemen maar kan dat niet zonder (uw) hulp. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.