Missie 

De missie van Hart voor Bos is het beschermen van ecologische habitat door het nemen van eigenaarschap. Goed eigenaarschap heeft voor ons een dubbele betekenis. Het staat voor eigendom maar het betekent ook ontfermen over en de verantwoordelijkheid nemen voor.

 

Hart voor Bos draagt actief bij aan het behoud en herstel van tropisch oerwoud in Zuid Amerika. Ook kan Hart voor Bos dat doen door bestaande cultuurgrond aan de natuur terug te geven. Zo beschermt Hart voor Bos de natuur, zowel flora als fauna. In de beleidsperiode is het focusgebied voor grondaankoop de Sierra Nevada in Colombia.  

 

Hart voor Bos is transparant en betrokken, een organisatie met een vrijwillig bestuur die een duidelijk effect in natuurbehoud wil bereiken.


Visie

Hart voor Bos verwerft en beschermt in de beleidsperiode tientallen hectares oerbos in Zuid Amerika.

 

Hart voor Bos vindt betrokkenheid bij donateurs, participanten en relaties belangrijk om enthousiasme voor natuurbehoud te creëren en te stimuleren dat zij blijven bijdragen aan natuurbehoud, zowel binnen als buiten de organisatie.

 

Hart voor Bos is van mening dat er een grote groep geïnteresseerden zijn die behoefte hebben om de natuur te beschermen zonder de tussenkomst van grote organisaties. Hart voor Bos is van mening dat donateurs waarde hechten aan een hoog rendement. Bijdragen van donateurs komen dan ook zo veel mogelijk ten goede aan het daadwerkelijk beschermen van natuurlijke habitat. Hart voor Bos wil dit bereiken door vaste kosten minimaal te houden en activiteiten voor donateurs inzichtelijk te maken. Naast het werven van donaties wil Hart voor Bos betrokkenheid creëren door participaties uit te geven. Participanten worden op deze manier economisch eigenaar van een stuk bos. Hart voor Bos blijft de juridische eigenaar.

 

Voor de toekomst wil Hart voor Bos uitgroeien tot een zichtbare speler in natuurbehoud en wellicht verder groeien om jaarlijks honderden hectares aan te kunnen aankopen. Hiernaast heeft Hart voor Bos de visie om de gronden zo goed mogelijk en permanent te beschermen.