Flora en Fauna


Biodiversiteit

De Sierra Nevada is een gebied met hoge biodiversiteit en kent relatief veel endemische soorten, soorten die uitsluitend in de Sierra Nevada leven. Bescherming van natuurlijke habitat in de Sierra Nevada heeft daarom een groot effect op behoud van biodiversiteit. Dit is terug te zien in onderstaand figuur die het belang weer geeft voor de biodiversiteit van het behoud van bos in de Sierra Nevada en omgeving.

Biodiversiteitsbelang van bos ecosystemen, kaartbeeld komt www.globalforestwatch.org waar deze en veel andere kaarten op interactieve wijze kunnen worden bekeken.

Het belang van een bos 'pixel' is hoog als er veel bos-afhankelijke soorten aanwezig zijn en als het totale verspreidingsgebied van de individuele soort relatief klein is. Verlies van bos met een hoog belang (high significance) brengt een groot risico met zich mee voor het verlies van de bos-gerelateerde soorten.


Bedreiging natuurlijke habitat

Het natuurlijke leefgebied in de Sierra Nevada wordt bedreigd door verlies van natuurlijke habitat ten gevolg van menselijke activiteiten. Het verlies van bos in de Sierra Nevada is met name het gevolg van uitbreiding van landbouw en veeteelt. Het verlies van bos wordt wereldwijd sinds 2000 gemonitord met satellieten. Voor de Sierra Nevada is becijferd dat van de 958.000 ha bos (in 2000), in de afgelopen twee decaden (2001 tot en met 2021) 68.100 ha (7,1%) bos verloren is gegaan. Dit verlies is iets hoger dan het landelijke gemiddelde in die periode (6,0%). Het jaarlijkse waargenomen verlies van bos areaal lijkt te duiden op een versnelde mate van ontbossing sinds 2016.


Bedreigde diersoorten in de Sierra Nevada

De IUCN red list (International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species) geeft informatie over het wereldwijde risico op uitsterven van dieren, planten, schimmels. De IUCN deelt alle soorten op in de volgende categorieën waarvan er 3 worden beschouwd als bedreigd met uitsterven. Voor de Sierra Nevada is de status in 2022 dat er 39 soorten zijn gekwalificeerd als bedreigd en waarvoor bescherming van habitat van groot belang is. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Van deze lijst heeft Hart voor Bos enkele soorten uitgelicht waar zij speciale aandacht aan wil geven in de keuzes voor beschermen van natuurlijke habitat:

Afbeeldingen hergebruikt onder citaatrecht CC BY-NC-ND 4.0


Deze pagina sluiten wij af met een mooie film met camerabeelden vanuit het gebied van de sierra nevada waar stichting hart voor bos actief is.