Meer bomen op Hollandse bodem

Hart voor Bos is een initiatief gestart om dicht bij huis meer bomen aan te planten. In overeenstemming met onze missie zorgt dit voor behoud van biodiversiteit. Maar er zijn ook vele andere voordelen zoals het tegengaan van hittestress in de stad, er wordt CO2 mee vastgelegd en vergroot de natuurbeleving en dat heeft positieve effecten op de mentale gezondheid en het welzijn van omwonenden. Hopelijk zijn dit genoeg voordelen voor gemeentes om plannen te maken om haar steden te vergroenen.

 

We zijn in principe actief in Colombia en willen via dit project ook fondsen werven voor natuurbescherming aldaar. Voorlopig is het plan (na te lezen op deze pagina) ingediend bij gemeente Alkmaar maar het is 1 op 1 in te zetten bij andere gemeentes.