Actueel Beleid


ANBI 

Stichting Hart voor Bos is vanaf 12 oktober 2018 aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties belastingaftrekbaar zijn. Hiervoor gelden echter wel voorwaarde. Voor de actuele voorwaarde verwijzen wij u naar de betreffende websitepagina van de belastingdienst.

lees meer>>


Beleidsplan

Stichting Hart voor Bos koopt gronden aan. Vervolgens zal de stichting de gronden bestempelen tot natuurgebied en borgen dat de gebieden ongemoeid blijven.  Met dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Hart voor Bos (verder aangeduid als Hart voor Bos) het actuele beleid vast voor de jaren 2019 – 2022.


(Financieel) jaaroverzicht

Dit is het 1e jaarverslag van stichting Hart voor Bos (hierna genoemd “Hart voor Bos”). Conform de voorschriften die hiervoor worden gesteld vanuit de belastingdienst bevat dit verslag een overzicht van de baten en lasten, een weergave van de balans en een toelichting hierop.