Natuur als bestemming


Naast de aankoop van gebieden wil Hart voor Bos anderen stimuleren om ervoor te zorgen dat bossen blijven bestaan. Hart voor Bos zal andere grondbezitters proberen te verleiden om delen van hun grondgebied te bestemmen als private natuurgebieden. In Colombia kan bij de overheidsinstantie "Registro Unico National de Area Protegidas del SINAP" een gebied worden aangemeld als privaat natuurreservaat, ook als deze niet in handen is van de overheid. Tevens wil Hart voor Bos zijn gebieden registeren bij de World Database on Protect Area's (WDPA), een initiatief van United Nations Environment Programme (UNEP) en International Union for Conservation of Nature (IUCN).

 

Door de gebieden die onder Hart voor Bos vallen officieel te bestemmen als 'natuur' of ' beschermd gebied' hoopt Hart voor Bos de gebieden veilig en kundig te beheren. Tevens geeft dit een signaal af aan omwonenden, overheid en bedrijven dat in de regio veel waarde gehecht wordt aan de natuur. Hiermee hoopt Hart voor Bos bedreigende activiteiten in de regio af te wenden en goede ontwikkelingen (zoals uitbreiding van nationale of regionale natuur parken) te stimuleren.