De strijd tegen verlies van oerbos

Even met je ogen knipperen en ergens op de wereld is alweer een stuk oerbos verwoest. In rap tempo worden onze waardevolste bossen vernietigd. Sommige oerbossen, met de daarbij horende ecosystemen, zijn miljoenen jaren geleden gevormd. Veel tropische bossen bevinden zich in arme landen, overheden hebben weinig geld te besteden om natuur te beschermen. Hart voor Bos is van mening dat dit proces geremd kan worden door zelf bos in bescherming te nemen, daarom koopt Hart voor Bos oerbos op voor een eerlijke prijs. Hierbij hebben wij uw hulp hard nodig. U kunt een donatie doen. Met deze donatie wordt bos beschermd, dit is te zien op onze interactieve kaart. Hiernaast biedt Hart voor Bos de mogelijkheid om bos te kopen middels een participatie. Op deze manier wordt u mede-eigenaar van één van onze parels op aarde. 


Met satelliet metingen heeft Global Forest Watch vastgesteld dat er in 2017 maar liefst 425.000 hectare bos verloren is gegaan. Dit is de sterkste ontbossing in het land sinds de waarnemingen in 2001 zijn begonnen. Jarenlang heeft de FARC gezorgd voor bezetting van posten in het bos, dit heeft indirect de ontbossing in Colombia doen verminderen. Door het nieuwe vredesakkoord zijn grote delen bos kwetsbaarder geworden. 


Speerpunten Stichting Hart voor Bos

 

Iedereen kan een meedoen: voor slechts 25 euro beschermt u 50 vierkante meter aan oerbos

Hart voor Bos heeft een vrijwillig bestuur met minimale vaste kosten. Hierdoor behalen wij een maximaal resultaat met uw bijdrage

Lange termijn visie: bescherming tot in de eeuwigheid van de aangekochte bossen

Hart voor Bos werkt samen met lokale bewoners en stimuleert betrokkenheid bij natuurbescherming


‘Moeder aarde verkeert niet langer in een periode van klimaatverandering, maar van klimaatcrisis. Wij ondervinden de ingrijpende gevolgen daarvan op onze culturen, onze gezondheid, mensenrechten, milieu, traditionele leefwijzen, voedselvoorziening [...] en op ons overleven als inheemse volken.’ The Anchorage Declaration van inheemse volken (24 april 2009)


Stichting Hart voor Bos is aangemerkt als een ANBI