Geschiedenis van de stichting

De wereld raakt helaas in rap tempo zijn natuurlijke leefgebieden kwijt. Nieuwe wegen worden in de bossen aangelegd, als littekens in het bos van waaruit de ontbossing zich als een olievlek verspreidt. Wij realiseren ons dat de impact van het menselijke handelen niet eenvoudig is te stoppen of om te keren. Voor Hart voor Bos is duidelijk geworden dat bescherming van deze prachtige natuurlijke bossen noodzakelijk is. Zodoende is het idee ontstaan om bossen voor altijd te beschermen door het nemen van eigenaarschap. Op deze manier voorkomt Hart voor Bos de vernietiging van oerbos.

 

De stichting heeft zijn eerste project gehuisvest in het Sierra Nevada bos, gelegen aan de caribische kust van Colombia. Nu zult u denken waarom Colombia en waarom specifiek dit gebied. In 2017 en 2018 hebben de bestuursleden van Hart van Bos Colombia voor langere tijd bezocht. Colombia  is in 2016 een nieuwe fase ingegaan. De FARC heeft zijn wapens ingeleverd en een vredesakkoord ondertekend die een einde maakt aan een vreselijke oorlog die al in 1964 begon. Omdat de oorlog met de FARC zich veelal in de oerwouden van Colombia heeft afgespeeld, is het bos ook vrij gebleven van grootschalige houtkap en grondstofwinning. Ondanks de hoop dat Colombia gespaard wordt van grootschalige ontbossing begint het tegendeel in een rap temp aan het licht te komen. Vanaf het moment van vrede is een duidelijke stijging van de ontbossing te zien. Colombia wordt door de stichting beschouwd als kwetsbaar gebied; dit land heeft een groot risico om op korte termijn bos te verliezen omdat op dit moment het overgrote deel nog niet beschermd is.