Een duidelijk doel is een goed begin

Gepubliceerd op 26 april 2023 om 10:07

Jaren terug was ik (Jeroen) verbaasd dat er geen duidelijke doelstellingen bestonden voor het areaal aan natuur dat nodig is om deze planeet op een bestendige manier te kunnen delen met alle andere levensvormen. Ik had verwacht dat ecologen een aardig beeld zouden kunnen geven van het oppervlak dat hiervoor nodig was. Als de wetenschap dat goed onderbouwd dan kunnen beleidsmakers daar een concreet doel van maken.

Ik dacht altijd: zo lang niet bekend is hoeveel wilde natuur we nodig hebben, dit dan ook onvoldoende wordt meegenomen in afwegingen over land-/ watergebruik. Met als gevolg dat we vroeg of laat eindigen met te weinig beschermde natuur met het daarmee gepaard gaande verlies van biodiversiteit tot gevolg. Biodiversiteitsverlies is volgens deze studie de grootste bedreiging voor de menselijke leefbaarheid op aarde (boven bijvoorbeeld klimaatverandering en vervuiling).


In de wens om een deel van de planeet uitsluitend te reserveren voor natuur stond ik blijkbaar niet alleen want in Aichi in Japan is in 2010A een dergelijke doelstelling geformuleerd. Alle 150 hierbij aangesloten landen hebben toen de 'Aichi doelen' opgesteld: 20 haalbare doelen te bereiken voor 2020. Eén van de doelen is het beschermen van minstens 17% van het oppervlak land en binnenlands water en 10% van de kustwateren.

Dit doel is, overigens net als de andere 19 niet (volledig) behaald. Maar wel positief is dat er een coalitie van meer dan 70 landen is opgestaan die samen optrekken om voor het post-2020 decennium veel ambitieuzere biodiversiteit doelstellingen af te spreken. Nederland hoort overigens bij deze kopgroep net als Colombia. Deze zogeheten High Ambition Coalition for Nature and People wil de doelstelling aanscherpen en maar liefst 30% van het land en zee oppervlak te beschermen in 2030.


Op de 15e CDB bijeenkomst in Kunming, China van oktober 2021 zijn afspraken gemaakt over de spelregels die gelden voor de aangesloten landen (verwoord in de Kunming Declaration). In de verklaring is afgesproken dat een "effective post-2020 global biodiversity framework" wordt ontwikkeld, aangenomen en geïmplementeerd. Dit framework wordt de komende maanden ontwikkeld en aangenomen op de volgende CBD bijeenkomst (gepland in mei 2022 maar is verzet naar een nog onbekende latere datum). Hopen dat de ambitieuze 30% onderdeel uitmaakt van het framework.


Twee lichtpuntjes:

  1. De visie van CBD voor het jaar 2050 is "Living in Harmony with Nature". Dat klinkt wel erg hoopgevend.
  2. Colombia heeft aangekondigdB al in 2022 maar liefst 30% van haar grondgebied te beschermen. Dat is een versnelde realisatie van de doelen uit de High Ambition Coalition.

 

A Afspraken gemaakt door the Convention on Biological Diversity (CDB), een orgaan opgericht vanuit de Verenigde Naties.

B Afgesproken op de VN Climate Change Conference 26 in Glasgow van begin november 2021

(Blog van Jeroen)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.